ODBORNÉ CITACE

Během posledních patnácti let je stále více uznávaný protiinfekční význam ozonu a jeho využití ve farmaceutickém průmyslu. Bylo prokázáno, že se ozon, jako součást různých preparátů, projevuje čistícím efektem a funguje jako silný desinfekční prostředek schopný zničit prakticky všechny patogeny přítomné na kůži nebo sliznici. Rozklad ozonizovaných derivátů navíc, z důvodu zvyšující se dostupnosti kyslíku v ischemických nebo zanícených tkáních, zlepšuje místní metabolismus a proliferaci tkání, což je nezbytné pro výsledné léčení sliznic a (nebo) kůže.

TRAVAGLI, V., ZANARDI, I., BOCCI, V.. Topical applications of ozone and ozonated oils as anti-infective agents: an insight into the patent claims, 2009. Recent Pat. Antiinfect. Drug Discov. 4, 130-142.

Při lokální aplikaci ozonizovaného olivového oleje pozorujeme markantní čistící efekt spojený se zvýšeným okysličením a zlepšeným hojením různých druhů kožních infekcí (poúrazové a pooperační rány, popáleniny, abscesy, diabetické vředy, proleženiny, poškození kůže následkem radioterapie).

VALACCHI, G., FORTINO, V., BOCCI, V.. The dual action of ozone on the skin. British Journal of Dermatology, 2005. 153, s. 1096-1100.

Ozon je obecně uznáván jako jeden z nejlepších baktericidních, antivirových a fungicidních prostředků, a proto je jeho použití ve formě ozonizovaného olivového oleje prospěšné a praktické. Je zde možné dostatečně stanovit peroxidový obsah.

VALACCHI, G., FORTINO, V., BOCCI, V.. The dual action of ozone on the skin. British Journal of Dermatology, 2005. 153, s. 1096-1100.

Ozonizovaný olej je v současnosti užíván pro lokální léčbu anaerobních a herpetických infekcí, trofických vředů, popálenin, celulitidy, abscesů, análních trhlin, proleženin, píštělí, plísňových chorob, furunkulózy, zánětů dásní, zánětů vulvy a pochvy.

BOCCI, V.. Ozone: A New Medical Drug. Dordrecht: Springer, 2005; 32-5, 102-3

Při aplikaci ozonizovaného olivového oleje na všechny typy akutních a chronických kožních infekcí dochází k postupnému uvolňování ozonu, což se, v porovnání s obvyklými krémy, projevuje efektivním dezinfekčním a stimulačním účinkem vedoucím k rychlému hojení.

VALACCHI, G., FORTINO, V., BOCCI, V.. The dual action of ozone on the skin. British Journal of Dermatology, 2005. 153, s. 1096-1100.

V poslední době vědci často poukazují na možnost využití ozonu k léčebným účelům. Ozon je již dlouho užíván v komplementární a alternativní medicíně. Nepochybně se jedná o jednu z nejpodivuhodnějších léčebných metod dostupných v současné době. Použití ozonu je založeno na jeho známých antimikrobiálních, antihypoxických, analgetických a imunostimulačních vlastnostech. Tyto účinky, podložené mnoha důkazy a vědeckými studiemi, umožňují uplatnění ozonu v různých oblastech medicíny. Bylo potvrzeno, že oxidační vlastnosti ozonu mohou mít léčebný efekt na celou škálu onemocnění, zahrnující spoustu chronických infekcí, pro které se nenachází mnoho dostupných a účinných možností léčby.

BHATEJA, Sumit. The miraculous healing therapy - “Ozone therapy” in dentistry. Indian Journal of Dentistry, 2012, vol. 3, no. 3, s. 150-155.

Matsumoto a kol. testovali účinnost ozonizovaného oleje v léčbě píštělí a chronických pooperačních ran. Ozonizovaný olej byl zcela úspěšný ve 27 případech z celkového počtu 28 pacientů, a to bez vedlejších účinků.

MATSUMOTO, A., SAKURAI, S., SHINRIKI, N. et al. Therapeutic effects of ozonized olive oil in the treatment of intractable fistula and wound after surgical operation. Proceedings of the 15th Ozone World Congress, London, UK, 11-15 September 2001, Medical Therapy Conference (IOA 2001, Ed). Ealing, London: Speedprint MacMedia Ltd, 2001: 77-84

Prospěšný účinek působení ozonu je pozorován i v případě radiodermatitidy u pacientů s rakovinou.

JORDAN, L., BEAVER, K., FOY, S.. Ozone treatment for radiotherapy skin reactions: is there an evidence base for practice? Eur J Oncol Nurs 2002; 6:220-7

Vezmeme-li v úvahu alternativní terapii, je ozon v posledních desetiletích stále více používán pro terapii různorodých onemocnění. Lékařské záznamy o úspěšné aplikaci ozonu v léčbě a studie ohledně jeho účinků způsobují rychlý nárůst zájmu o něj. Mezi faktory zodpovědné za jeho rychlé rozšíření patří především jednoduchost aplikace, dobrá tolerance pacienty, absence nežádoucích účinků a vysoká lékařsko-sociální a ekonomická efektivnost.

BHATEJA, Sumit. The miraculous healing therapy - “Ozone therapy” in dentistry. Indian Journal of Dentistry, 2012, vol. 3, no. 3, s. 150-155.

Molekula ozonu může být, navzdory její nestabilitě, stabilizována ve formě ozonidu na místě dvojné vazby nenasycené mastné kyseliny, např. kyseliny olejové.

BOCCI, V.. Oxygen-ozone Therapy: a Critical Evaluation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.

Ozonizovaný olivový olej zůstává při teplotě 4°C stabilní 2 roky a jeví se jako ideální pro lokální použití ozonu v léčbě chronických infekcí kůže a sliznic.

VALACCHI, G., FORTINO, V., BOCCI, V.. The dual action of ozone on the skin. British Journal of Dermatology, 2005. 153, s. 1096-1100.

Ozon je dobře znám jako baktericidní prostředek a jeho prospěšný účinek na hojení ran by mohl být důsledkem této vlastnosti. Protože ozon sám o sobě neproniká do buněk, ale bezprostředně reaguje s polynenasycenými mastnými kyselinami, jeho účinky by měly být výsledkem oxidační reakce. Z tohoto důvodu by ozonizované oleje mohly být cestou, jak dodávat ozon hlouběji do kůže.

VALACCHI, G., LIM, Y., BELMONTE, G., MIRACCO, C., ZANARDI, I., BOCCI, V., TRAVALGI, V.. Ozonated sesame oil enhances cutaneous wound healing in SKH1 mice, 2011. Wound Rep Reg, 19, 107-115.

Ozon je široce uznávaný jako jeden z nejlepších baktericidních, antivirových a fungicidních prostředků a je klinicky používán pro léčbu chronických ran.

Předpokládá se, že blahodárné účinky ozonu v léčení ran jsou důsledkem potlačení bakteriální infekce, zlepšení zhoršeného hojení kožní rány nebo důsledkem zvýšeného tlaku kyslíku při ozonové expozici v oblasti rány.

Ozon neproniká buňkou, ale okamžitě reaguje s polynenasycenými mastnými kyselinami a tvoří kyslíkové radikály, jako například peroxid vodíku, který cestou aktivace redukčních transkripčních faktorů jako například NFkB může indukovat syntézu růstových faktorů a urychlovat buněčný cyklus. Poslední dobou se navrhuje, že použití ozonizovaných olejů by mohly sloužit k postupnému dodávání ozonu do cílových tkání, a to zejména kůže. Tento efekt je umožněn schopností oleje stabilizovat ozon jako ozonid na místě dvojné vazby polynenasycené mastné kyseliny. To by mohlo být velmi užitečné pro lokální použití ozonu k léčbě chronického infekčního postižení kůže a sliznice, neboť ozonid má schopnost předávat vznikající kyslík hluboko v ráně. Ozonizovaný olej se používá místně pro léčbu různých typů poranění.

VALACCHI, G., LIM, Y., BELMONTE, G., MIRACCO, C., ZANARDI, I., BOCCI, V., TRAVALGI, V.. Ozonated sesame oil enhances cutaneous wound healing in SKH1 mice, 2011. Wound Rep Reg, 19, 107-115.
Veškeré informace jsou pouze informativního charakteru. Při kožních problémech se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.